NL EN
DONEER NU!

Grote verschillen in naleving leeftijdsgrens door slijters

27 oktober 2016

Eerder dit jaar deed Bureau Nuchter onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol door diverse verstrekkers. Toen bleek het gemiddelde percentage voor de gehele slijtersbranche 61,8% te bedragen.

Op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn zijn de onderzoeksresultaten nu uitgesplitst naar het nalevingspercentage voor zelfstandige slijters enerzijds en het nalevingspercentage voor ketenslijters anderzijds. Hieruit blijkt dat de resultaten sterk uiteen lopen. Het nalevingspercentage voor zelfstandige slijters bedraagt 28,0%, het percentage voor ketenslijters 80,9%.

aanbiedingsbrief-bij-diverse-onderzoeksrapporten-over-alcohol-2.pdfaanbiedingsbrief-bij-diverse-onderzoeksrapporten-over-alcohol-2.pdf (98 kB)

Laatste nieuws