NL EN
DONEER NU!

Wat zijn de gevolgen van de uitspraken over het alcoholslot?

4 maart 2015

Het Openbaar Ministerie heeft op papier gezet wat de gevolgen zijn van de uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State m.b.t. het alcoholslot.

Wat betekent dit voor lopende strafzaken over alcoholgebruik in het verkeer?
Als het CBR in deze zaken eerder een alcoholslotprogramma heeft opgelegd, moet het OM deze zaken seponeren. Een eerste schatting leert dat het om zo’n duizend zaken gaat. Betrokkenen krijgen hiervan schriftelijk bericht van het OM.
In lopende zaken waarin nog niet definitief een alcoholslotprogramma is opgelegd, kan het CBR andere maatregelen opleggen, zoals de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) of – in geval van recidive - een Onderzoek Geschiktheid.
Overigens heeft het CBR sinds najaar 2014 geen alcoholslotprogramma meer opgelegd in afwachting van de uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State.

Zou het kunnen dat door de uitspraak van de Hoge Raad verkeersstrafzaken worden geseponeerd waarin gewonden of zelfs doden zijn te betreuren?
Nee, seponering vindt plaats als een verdachte alléén voor dronken rijden wordt vervolgd (artikel 8 Wegenverkeerswet) en het CBR al een alcoholslotprogramma heeft opgelegd. In dat geval zegt de Hoge Raad dat je niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden vervolgd. Wie daarnaast een ongeluk met persoonlijk letsel heeft veroorzaakt, wordt ook vervolgd onder artikel 5 of artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Dat is een ander strafbaar feit dan het feit waarvoor het alcoholslotprogramma is opgelegd. Van een tweede vervolging voor hetzelfde feit is dus geen sprake en er zal dus gewoon vervolgd worden.

Wat betekent dit voor afgeronde strafzaken rond alcoholgebruik in het verkeer waarin zowel een alcoholslotprogramma is opgelegd als een straf?
De Hoge Raad heeft gezegd dat mensen die eerder zowel een alcoholslotprogramma kregen opgelegd als strafrechtelijk vervolgd werden wegens rijden onder invloed, geen herziening van de veroordeling kunnen vragen.

Ik heb een oproep gekregen voor de OM-zitting wegens rijden onder invloed. Gaat deze zitting - gelet op de uitspraken - nog wel door?
Zolang u hierover van het OM geen bericht ontvangt, zal de zitting gewoon doorgang vinden.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over strafzaken rond alcoholgebruik in het verkeer?
Voor meer informatie over strafzaken rond alcoholgebruik in het verkeer kunt u bellen met Parket CVOM, tel. 088 699 6666 (tussen 8.00 en 17.00 uur).

Waar kunt u terecht voor meer informatie over het alcoholslotprogramma, bijvoorbeeld omdat u daaraan deelneemt?
Voor mensen die al een alcoholslot hebben, verandert er niets. Zij blijven in het programma. Meer informatie over wat de recente uitspraken betekenen voor het alcoholslotprogramma vindt u op de website van het CBR.

Bron: om.nl.

Laatste nieuws