NL EN
DONEER NU!

Eyes on Ages over leeftijdsgrenzenbeleid in Europa

5 februari 2013

Eyes on Ages over leeftijdsgrenzenbeleid in Europa Op 30 mei organiseert het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in Amsterdam een netwerk conferentie over de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcohol in Europa. Deze conferentie maakt deel uit van de Eyes on Ages tender die STAP verricht voor de Europese Commissie samen met het European Network on Alcohol Law Enforcement (ENALE). Eyes on Ages richt zich op de leeftijdsgrenzen voor de verkoop, consumptie en het bezit van alcohol in Europa.

Op 30 mei worden de resultaten van de Eyes on Ages studie gepresenteerd. Dit levert het eerste overzicht van het leeftijdsgrenzenbeleid in alle lidstaten van de EU (+ Noorwegen en Zwitserland) op, waaronder ook ‘best practice’ strategieën om deze leeftijdsgrenzen te handhaven. Eyes on Ages besteedt ook aandacht aan beschikbare gegevens en methoden voor nalevingsonderzoek (mystery shopping) in Europa.
Aan de conferentie is een avondvullend programma toegevoegd in het centrum van Amsterdam, georganiseerd door ENALE. De deelnemers krijgen de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de Nederlandse handhaving-strategieën. In kleine groepjes bezoeken we het centrum van de stad met een speciaal team Nederlandse inspecteurs van de NVWA.

Registratie voor de conferentie is nu al mogelijk. Meer informatie is hier te vinden.

Laatste nieuws