NL EN
DONEER NU!

Gemeenten moeten binnen 6 maanden preventie- en handhavingsplan vaststellen

25 februari 2013

Gemeenten moeten binnen 6 maanden preventie- en handhavingsplan vaststellen In het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. waarbij de alcoholleeftijd wordt opgehoogd naar 18 jaar is eveneens opgenomen dat gemeenteraden periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen.

Uit een vandaag gepubliceerd kamerstuk wordt duidelijk dat gemeenten uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling dat plan voor de eerste maal moeten hebben vastgesteld.
Vervolgens zal de gemeenteraad elke vier jaar, gelijktijdig aan de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid, met een nieuw plan moeten komen.

dhw18-nota-van-wijziging.pdfdhw18-nota-van-wijziging.pdf (109 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl