NL EN
DONEER NU!

Nationaal Rapporteur Verslavingen geeft visie op Wetsvoorstel Regulering Mengformules

16 mei 2023

Vandaag heeft de Nationaal Rapporteur Verslavingen, Arnt Schellekens, een brief gestuurd naar de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer met zijn visie op het initiatiefvoorstel Wet Regulering Mengformules van Thierry Aartsen.

Schellekens geeft aan dat de discussie over de wenselijkheid van dit wetsvoorstel in essentie gaat over de verwachte economische voordelen, versus de verwachte nadelen voor de volksgezondheid en dat dat een politieke afweging is. Omdat de economische voordelen buiten het mandaat vallen van de Nationaal Rapporteur Verslavingen geeft hij in zijn brief vooral zijn visie op de verwachte effecten op de volksgezondheid.

Wat betreft de beschikbaarheid van alcohol stelt Schellekens dat hij geen enkele twijfel heeft dat bij invoering van de initiatiefwet sprake zal zijn van een toename van het aantal verstrekkingspunten. Dit zal leiden tot een verdere normalisering en een stijging van het gebruik van alcohol. En dat heeft negatieve gevolgen voor de individuele gezondheid en de volksgezondheid. Dat leidt weer tot een toename van de maatschappelijke problemen, zoals een toename van rijden onder invloed en geweldsdelicten.

Schellekens gaat ook nog in op het Nationaal Preventieakkoord. Hij is van mening dat het wetsvoorstel op gespannen voet staat met dat akkoord. Een toename van het alcoholgebruik op populatieniveau zal immers niet beperkt blijven tot incidenteel gematigd gebruik, maar ook leiden tot meer problematisch gebruik en alcoholverslaving. Hij twijfelt ook aan de leeftijdscontrole bij de nieuwe verstrekkingspunten. Maar ook al zou de wet strikt worden nageleefd en gehandhaafd, normalisering van het alcoholgebruik wordt daarmee niet voorkomen.

De Nationaal Rapporteur Verslavingen beëindigt zijn brief door de Kamerleden voor te houden dat zij moeten kiezen tussen de potentiële economische voordelen van dit wetsvoorstel voor individuele ondernemers en het voorkomen van alcoholschade en de daarmee samenhangende maatschappelijke kosten.

nationaal-rapporteur-verslavingen-brief-2.pdfnationaal-rapporteur-verslavingen-brief-2.pdf (657 kB)

Laatste nieuws