NL EN
DONEER NU!

GGD GHOR Nederland verheugd met impuls preventie in regeerakkoord

12 oktober 2017

GGD GHOR Nederland verheugd met impuls preventie in regeerakkoord "Met genoegen mogen we constateren dat de gezamenlijke lobby van veel organisaties om preventie nadrukkelijk op te nemen in het regeerakkoord overtuigend is geweest", aldus directeur Hugo Backx van GGD GHOR Nederland. De lobby heeft er toe geleid dat er in de komende kabinetsperiode voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar komt. Daarna zal jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar zijn.

Er zal een nationaal preventieakkoord gesloten worden met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het preventieakkoord moet volgens het kabinet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.

Verdere opvallende zaken volgens GGD GHOR Nederland zijn, de steun van het kabinet aan de doelstelling te komen tot een rookvrije generatie, de verhoging van de tabaksaccijns en de aanpak van problematisch alcoholgebruik. Het kabinet zet verder in op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen, aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen. Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen.

Tot slot staat in het regeerakkoord dat er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken komt, die als doel hebben vanuit de gezondheidszorg (GGD) zicht te houden op prostituees teneinde misstanden te voorkomen.

Bron: ggdghor.nl.

Laatste nieuws