NL EN
DONEER NU!

Blokhuis komt met concept wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

28 maart 2019

Blokhuis komt met concept wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet Het moet voor minderjarigen onmogelijk worden om via internet en thuisbezorgers toch aan alcohol te komen. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft daarom een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet opgesteld met strengere regels voor "verkopen op afstand". Een ambtelijk concept van het wijzigingsvoorstel is vandaag voor consultatie beschikbaar gesteld.

Blokhuis wil verkopende internetwinkels en bierkoeriers wettelijk verantwoordelijk maken voor de naleving van de leeftijdsgrens. Zij moeten zorgen dat het goed gaat met de bezorging. De bezorgdienst en de verkoper moeten hier dan samen afspraken over maken, vindt Blokhuis. "Dat moeten zij samen regelen."

Daarnaast moet bij de bestelling door de verkoper gecontroleerd worden of de koper 18 jaar is. Daarvoor moet een zogenaamd leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor de verkoper verantwoordelijk is. Het via de telefoon bestellen van alcoholhoudende dranken is in de toekomst niet meer toegestaan, omdat via de telefoon geen leeftijdsverificatie mogelijk is.

In plaats van gemeenten gaat het toezicht op de alcoholverkoop bij verkoop op afstand naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die mag jonge testkopers inzetten. Ook mogen volwassen inspecteurs zich online voordoen als minderjarige.

Andere wijzigingen in het concept wetsvoorstel:
1. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan (waarop ook door de NVWA zal worden toegezien);
2. Strafbaarstelling van volwassenen die op voor publiek toegankelijke plaatsen alcohol doorgeven aan minderjarigen;
3. Uitzondering op de strafbaarstelling voor 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht;
4. Uitzondering op de strafbaarstelling voor 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van horecastage;
5. Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie;
6. Intrekken van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet;
7. Veranderen van de naam van de Drank- en Horecawet in Alcoholwet.

Tot 8 mei 2019 kan eenieder suggesties doen ter verbetering van het concept wetsvoorstel. De input die de verschillende partijen bij het ministerie van VWS indienen, kan eventueel leiden tot aanpassingen van het wetsvoorstel. De verwachting is dat in het najaar het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt.

Bronnen: internetconsultatie.nl, nos.nl, rijksoverheid.nl en missethoreca.nl.

wijzigingsvoorstel-drank--en-horecawet-2019-compleet_1.pdfwijzigingsvoorstel-drank--en-horecawet-2019-compleet_1.pdf (192 kB)

Laatste nieuws