NL EN
DONEER NU!

Kamercommissie wil stukken over alcoholbeleid niet controversieel verklaren

6 september 2023

Kamercommissie wil stukken over alcoholbeleid niet controversieel verklaren De vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de bij de Tweede Kamer voorliggende stukken over alcoholbeleid voorlopig niet controversieel verklaren.

Het betreft het wetsvoorstel Regulering Mengformules, de wijziging van het Alcoholbesluit en de brief van staatssecretaris Maarten van Ooijen over een onderzoeksrapport over gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid alcohol.

Twee Tweede Kamerfracties hebben hun standpunt toegelicht. Wieke Paulusma, de woordvoerder van de D66 fractie, gaf aan geen enkel dossier controversieel te willen verklaren "omdat alles moet doorgaan". De CDA fractie gaf bij monde van Joba van de Berg aan het wetsvoorstel Regulering Mengformules niet controversieel te willen verklaren omdat het afkomstig is van een collega Kamerlid. Het is immers een initiatiefwetsvoorstel. Wel gaf zij aan "hartstikke tegen het wetsvoorstel te zijn."

De voltallige Tweede Kamer zal volgende week formeel besluiten welke stukken voorlopig controversieel zijn.

Een en ander betekent dat het alcoholdossier – voorlopig in elk geval - gewoon verder kan. Er is één verschil vergeleken met de situatie vóór de val van het Kabinet: de 4 regeringsfracties hoeven zich bij stemming niet meer te houden aan het Coalitieakkoord.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws