NL EN
DONEER NU!

Slijters bezorgd over experiment minister Kamp

23 maart 2015

De Koninklijke SlijtersUnie, de branchevereniging voor slijters, is bezorgd over de door minister Kamp aan de Kamer voorgestelde plannen voor het experimenteren met verlichte regelgeving in winkelgebieden. De slijters menen dat de plannen niet ten koste mogen gaan van gezondheidsbelang of de openbare orde en veiligheid.

Op gemeentelijk niveau wordt in de pilot Verlichte regels winkelgebieden geëxperimenteerd met 'algemene regels' in de binnenstad, waarbij ook bestemmingen van panden worden meegenomen. In binnensteden zal het strikte onderscheid tussen functies op bepaalde plekken, zoals geregeld in bestemmingsplannen, worden losgelaten. Op lokaal niveau wordt in samenspraak met belanghebbenden in de binnenstad geëxperimenteerd met 'zones' waar zowel retail- als horeca-activiteiten mogelijk worden. Dit gebeurt binnen de wettelijke grenzen op het gebied van gezondheid en openbare orde en veiligheid.

Bescherming van de consument tegen impulsaankopen, is de ratio achter de scheiding van distributie van alcohol en overige producten. Als dat principe wordt losgelaten, voorziet de SlijtersUnie dat impulsaankopen van alcohol nog meer worden gestimuleerd en zich gaan verplaatsen naar locaties waar totaal geen toezicht is.
Ron Andes, voorzitter SlijtersUnie: "In de retailagenda komt onvoldoende tot uitdrukking dat alcoholhoudende drank een risicovol product is waar behoedzaam mee omgegaan moet worden. Experimenten met horeca zullen beperkt moeten blijven tot de droge horeca, maar zullen nooit de natte horeca of de detailhandel in alcoholhoudende dranken mogen betreffen."

Bron: briskmagazine.nl.

slijtersunie-persbericht-retailagenda.docxslijtersunie-persbericht-retailagenda.docx (23,5 kB)

Laatste nieuws