NL EN
DONEER NU!

Nieuw Europees alcoholactieplan 2022-2025 op agenda WHO Europa

5 september 2022

Ministers van Volksgezondheid en topambtenaren van de 53 lidstaten van de Europese regio van de WHO, evenals vertegenwoordigers van partnerorganisaties en het maatschappelijk middenveld, komen volgende week samen in Tel Aviv, Israël, voor de 72e zitting van het Regionaal Comité van de WHO voor Europa.

Deze zitting van het Regionaal Comité, de eerste waarbij de deelnemers ervoor kunnen kiezen fysiek aanwezig te zijn sinds het begin van de COVID-19-pandemie, biedt gelegenheid om te discussiëren over de voortgang tot nu toe, over post-COVID en e-gezondheid. Ook zal gesproken worden over de stappen die nodig zijn om het Europees werkprogramma tot 2025 meer gestalte te geven.

Verschillende nieuwe en bijgewerkte regionale actieplannen en routekaarten zijn geagendeerd en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd. Ook zal er gesproken worden over acties op diverse prioritaire gezondheidsgebieden.

Het gaat onder meer om een nieuw alcoholactieplan voor de periode 2022-2025. Dat plan moet bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 10% reductie van het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking in 2025 (t.o.v. 2010) en van de duurzame-ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De in het actieplan opgenomen prioritaire acties zullen bijdragen aan de uitvoering van het mondiale WHO alcoholactieplan dat afgelopen mei is aangenomen.

Ten behoeve van deze bijeenkomst is een achtergronddocument over alcoholbeleid getiteld Turning down the alcohol flow opgesteld.

Bron: who.int.

european-framework-for-action-on-alcohol-20222025.pdfeuropean-framework-for-action-on-alcohol-20222025.pdf (224 kB)

Laatste nieuws