NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen bereid verbod op uitgesteld betalen van alcohol te onderzoeken

13 december 2022

Van Ooijen bereid verbod op uitgesteld betalen van alcohol te onderzoeken Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft vandaag de Kamervragen beantwoord van de leden Anne Kuik (CDA), Mohammed Mohandis (PvdA) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) over het uitgesteld betalen van online bestelde alcoholhoudende dranken.

Van Ooijen geeft in zijn antwoorden aan dat hij van mening is dat verkopers van verslavende producten, zoals alcohol, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te helpen voorkomen dat mensen deze producten overmatig gebruiken. Hij vindt ook dat uitgesteld betalen (kwetsbare) groepen kan aanmoedigen om meer alcohol te bestellen, waardoor de kans op alcoholgerelateerde schade wordt vergroot.

Van Ooijen maakt ook duidelijk dat 50% vooruitbetaling verlangen mag, maar 100% vooruitbetaling niet. Betaling dient in beginsel te geschieden bij aflevering (ter plekke). Het onlinebedrijf kán ervoor kiezen de klant later te laten betalen. Uitgesteld betalen is dus geen consumentenrecht of iets dat een verkoper verplicht moet aanbieden!

De staatssecretaris heeft signalen gekregen dat online-slijterijen gaan kijken naar andere mogelijkheden om binnen het wettelijke kader geen gebruik meer te maken van uitgesteld betalen. Hij is bereid dit ook bij andere partijen onder de aandacht te brengen. Als de betrokken online verkopers niet stoppen met het aanbieden van uitgesteld betalen, dan is Van Ooijen bereid om wettelijke maatregelen te onderzoeken en hierover in gesprek te gaan met zijn collega’s binnen het kabinet.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt inmiddels 8% van alle onlinetransacties voldaan via uitgesteld betalen. Marktonderzoekers verwachten dat dit doorgroeit naar 30%. Jaarlijks gaat het om miljoenen transacties. De AFM is groot voorstander van extra wetgeving om consumenten te beschermen tegen de risico's van uitgesteld betalen.

Bronnen: tweedekamer.nl en rtlnieuws.nl.

Laatste nieuws