NL EN
DONEER NU!

Kabinet werkt aan hardere aanpak rijden onder invloed van alcohol

7 maart 2018

Kabinet werkt aan hardere aanpak rijden onder invloed van alcohol Het kabinet wil deelname aan het verkeer met te veel alcohol op strenger aanpakken. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze voornemens zijn daartoe een set aan maatregelen te nemen.

Rijden onder invloed van alcohol levert een gevaar op voor de verkeersveiligheid. In 2017 zijn ruim 17.000 bestuurders aangehouden met een promillage van 0,8 of meer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft de schatting gedaan dat er in 2015 75 tot 140 verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol vielen.

Het doel van het kabinet is om het aantal personen dat onder invloed van alcohol deelneemt aan het verkeer te verminderen, waardoor ook minder verkeerslachtoffers te betreuren zullen zijn. Om dit te bereiken heeft minister Grapperhaus een wetsvoorstel gemaakt om de strafmaxima te verhogen voor ernstige verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed. Dit wetsvoorstel gaat nog deze week in consultatie.

Minister Van Nieuwenhuizen verlaagt in overleg met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de grens van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Voor ervaren bestuurders ligt de grens nu op 1,8‰. Deze wordt mogelijk 1,3‰. Voor bestuurders die al eerder in de fout gingen wordt de grens mogelijk verlaagd van 1,3‰ naar 1,0‰.

Verder stellen de ministers maatregelen voor die de effectiviteit van de maatregelen en sancties verhogen en het stelsel van bestuurs- en strafrecht vereenvoudigen. In dat kader wordt onder meer voorgesteld de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten te laten vervallen, omdat deze regeling het stelsel erg complex maakt en de effectiviteit beperkt is. Zeker als de grens van het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt verlaagd.

Onderzocht wordt of het rijbewijs op andere manieren, dan op grond van het onderzoek naar de rijgeschiktheid, ongeldig kan worden verklaard. Bijvoorbeeld door de rechter de bevoegdheid te geven het rijbewijs ongeldig te verklaren. Ook wordt bezien of de rechter de mogelijkheid kan worden gegeven een ontzegging van de rijbevoegdheid dadelijk uitvoerbaar te verklaren, zodat wordt voorkomen dat de betrokkene aan het verkeer kan blijven deelnemen tijdens de behandeling van het hoger beroep.

Daarnaast is het voorstel om het stelsel zo in te richten dat het bestuursrechtelijke traject (zoveel als mogelijk) is afgerond voordat de zaak strafrechtelijk wordt beoordeeld. Op deze manier weet de strafrechter bijvoorbeeld of de betreffende bestuurder al een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd heeft gekregen en of hij hier al dan niet geschikt uit is gekomen, zodat hij kan afwegen of hij daarnaast nog een passende en effectieve straf kan opleggen.

De ministers nemen definitief afscheid van het alcoholslot. Rechters legden dat te weinig op, het bleek niet waterdicht en te weinig efficiënt. Het kabinet vestigt nu de hoop op een proef met de zogenoemde Alcoholmeter. Dit is een enkelband die via het zweet van de gebruiker meet of deze alcohol heeft gedronken. De reclassering krijgt dan via een modem bij de drager thuis de meetresultaten. Deze proef loopt nog tot het einde van het jaar, maar volgens de ministers blijkt ‘uit de eerste ervaringen dat de Alcoholmeter bijdraagt aan een gedragsverandering om af te zien van alcohol’.

Bronnen: rijksoverheid.nl en ad.nl.

Laatste nieuws