NL EN
DONEER NU!

Start consultatietraject Besluit bijschrijving dagleidinggevenden

2 juni 2023

Start consultatietraject Besluit bijschrijving dagleidinggevenden Op 2 juni is een consultatietraject gestart om het Alcoholbesluit te wijzigen. Deze wijziging strekt ertoe dat beheerders van slijtersbedrijven niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel bij de Alcoholvergunning. Deze bijschrijvingsplicht blijft wel gelden voor beheerders van horecabedrijven. Net als trouwens voor de ondernemers en bedrijfsleiders van zowel horeca- als slijtersbedrijven.

De wijziging is de uitwerking van een amendement van het – inmiddels vertrokken – VVD-kamerlid Martijn Bolkestein.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zal zeker gebruik maken van de mogelijkheid commentaar te leveren.

Het grootste bezwaar van STAP is dat als deze wijziging doorgang vindt het nieuwe Alcoholbesluit niet meer spoort met de Alcoholwet. In de Alcoholwet komt na inwerkingtreding van het amendement Bolkestein in het 6de lid van artikel 8 te staan dat personen die onmiddellijk leidinggeven aan horecabedrijven niet getoetst hoeven te worden op levensgedrag en in het Alcoholbesluit – tenminste als deze wijziging doorgaat - dat dat wel moet. STAP denkt dat de beste oplossing is een wijziging van de Alcoholwet.

Verder vindt STAP het begrip dagleidinggevenden dat in deze consultatiedocumenten regelmatig wordt gebruikt verwarrend. Het gaat namelijk ook om personen die ’s avonds en ’s nachts onmiddellijk leiding geven. Bovendien zijn deze personen die onmiddellijk leiding geven, geen leidinggevenden in de zin van de Alcoholwet meer. Opnieuw verwarrend.

Verder geven de stukken niet duidelijk aan dat bedrijfsleiders moeten worden bijgeschreven. Bovendien wordt niet ingegaan op de regels voor een beheerder, tevens ondernemer of bedrijfsleider van een slijtersbedrijf. Die moet toch ook worden bijgeschreven?

STAP vindt het ook vreemd dat in de consultatiedocumenten wordt gerept over 'eigenaren' die leidinggevenden zijn. Maar onderdeel 1° van de begripsbepaling leidinggevende van de Alcoholwet heeft betrekking op ondernemers, niet op eigenaren. De eigenaar van een bedrijf is lang niet altijd de ondernemer.

Bron: internetconsultatie.nl.

Update:
Er zijn 4 inhoudelijke reactie op dit consultatietraject gekomen. Van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Koninklijke Horeca Nederland en Vereniging Drankenhandel Nederland. De inbreng van STAP vindt u hieronder:
internetconsultatie.nl.

Laatste nieuws