NL EN
DONEER NU!

Bijna helft doelen Preventieakkoord niet gehaald

6 juli 2021

Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is in 2018 afgesloten om ervoor te zorgen dat er minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch drinken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met meer dan 70 partijen. Het RIVM evalueert elk jaar de voortgang van deze afspraken en of de gestelde doelen zijn gehaald.

Voor 2020 waren 39 doelen gesteld. Bijna de helft (18) van de doelen is nog niet gehaald. Zo zijn voor scholen inmiddels interventies voor alcoholpreventie beschikbaar, maar zijn er nog geen oplossingen voor de beïnvloeding van jongeren door alcoholreclames. Van zes doelen voor 2020 is er nog te weinig informatie om te bepalen of ze zijn gehaald. Een deel van de partijen geeft aan dat corona eraan heeft bijgedragen dat niet alle doelen voor 2020 zijn gehaald.

Volgens schattingen van het RIVM uit 2018 is het mogelijk dat de afspraken van het NPA ertoe leiden dat de ambitie van minder dan vijf procent rokende volwassenen wordt behaald in 2040. Hieruit bleek ook dat er extra afspraken nodig zijn om te bereiken dat er in 2040 geen jongeren en zwangere vrouwen roken. Die zijn ook nodig om de ambities voor problematisch drinken of overgewicht in 2040 te halen. Het is nog niet duidelijk in welke mate de ambities van 2040 in de knel komen door de niet behaalde doelen in 2020. Het RIVM rekent in 2023 opnieuw door in hoeverre ambities van het NPA kunnen worden gehaald in 2040.

Bron: rivm.nl.

voortgangsrapportage-2020-npa.pdfvoortgangsrapportage-2020-npa.pdf (1,95 MB)

Laatste nieuws