NL EN
DONEER NU!

Stichting ANGOB maakt zich zorgen over naleving Drank- en Horecawet

12 maart 2013

Vandaag heeft de Stichting ANGOB een open brief aan de fracties van de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van het wetsvoorstel waarin de leeftijdsgrenzen voor zwak-alcoholhoudende drank en die van sterke drank worden gelijk getrokken tot één grens bij 18 jaar. ANGOB vreest dat het doel van deze wetswijziging, tegengaan van comazuipen, niet wordt bereikt wanneer de naleving van de leeftijdsgrens niet drastisch verbetert.

ANGOB constateert dat met name de supermarkt- en horecaorganisaties hun leden blijkbaar onvoldoende hebben aangezet tot het naleven van de wet, en evenmin gebruik hebben gemaakt van de sanctie van royement voor leden die systematisch de Drank- en Horecawet overtraden.

oproep-tweede-kamer.docoproep-tweede-kamer.doc (142 kB)

Laatste nieuws