NL EN
DONEER NU!

WHO: Best Buy-interventies kennen een hoog investeringsrendement

13 december 2021

Een nieuw WHO-rapport laat zien dat tegen 2030 bijna 7 miljoen sterfgevallen voorkomen zouden kunnen worden als ontwikkelingslanden met lage- en lagemiddeninkomens een extra investering van minder dan een dollar per persoon per jaar zouden doen in de preventie en behandeling van leefstijlziekten.

De overgrote meerderheid van die sterfgevallen kan worden voorkomen door implementatie van de beproefde en geteste Best Buy-interventies van de WHO. Deze omvatten kosteneffectieve maatregelen om het tabaksgebruik en schadelijk alcoholgebruik terug te dringen, de voeding te verbeteren, de lichamelijke activiteit te verhogen, de risico's op hart- en vaatziekten en diabetes te verminderen en baarmoederhalskanker te voorkomen.

Eén dollar investeren in het door de WHO aanbevolen alcoholbeleid in deze ontwikkelingslanden levert volgens het rapport $ 8,32 op. Dat is een hele gunstige score: alleen investeren in gezonde voeding in die landen levert méér op.

Bron: who.int.

WHO: Best Buy-interventies kennen een hoog investeringsrendement

saving-lives-spending-less-2.pdfsaving-lives-spending-less-2.pdf (4,82 MB)

Laatste nieuws