NL EN
DONEER NU!

Na WHO-bijeenkomst is kans op aanpak alcoholproblemen kleiner geworden

27 maart 2020

Zoals www.stap.nl op 7 februari jl. berichtte zijn tijdens de laatste bijeenkomst van de Executive Board (EB) van de World Health Organization (WHO) afspraken gemaakt over de route naar een mondiaal alcoholbeleid. Volgens een artikel in The Lancet van de hand van twee alcohol-experts, Sally Casswell en Jürgen Rehm, is de kans dat alcoholproblemen worden aangepakt sinds die EB-bijeenkomst juist kleiner geworden.

Dit vooral omdat afgesproken is dat de WHO ten behoeve van de bijeenkomst van de Executive Board in 2022 een actieplan voor de periode tot 2030 zal opstellen. Daarna zal de Global Strategy opnieuw worden bekeken. Dat houdt in dat de multinationale alcoholbedrijven nog eens 10 jaar de tijd hebben om hun markten in landen met middellage inkomens uit te breiden. Dat zijn juist de landen die hadden gevraagd om een alcoholverdrag, vergelijkbaar met het tabaksverdrag.

Er is, volgens de auteurs, een internationaal controle mechanisme nodig om nationale overheden te helpen en financiering te bieden zodat zij effectief alcoholbeleid in kunnen voeren. Eigenlijk precies zoals het WHO-tabaksverdrag dat op het tabaksdossier heeft gedaan.

Casswell en Rehm vragen zich af hoe het kan dat de EB van een wereldwijde organisatie gericht op gezondheidsbescherming niet besloot de haalbaarheid van een zo duidelijk noodzakelijke internationale reactie op de alcoholproblematiek te gaan onderzoeken. Daarom was gevraagd. Misschien ligt het antwoord in de blinde vlek van de mondiale gezondheidsgemeenschap of omdat door de alcoholindustrie gefinancierde organisaties betrokken waren bij de voorbereiding van de discussie van de EB.*

De huidige Global Strategy is niet effectief geweest. Er is onvoldoende vooruitgang geboekt en zelfs het bescheiden doel van 10% vermindering van schadelijk drinken is niet gehaald. In tegendeel: schadelijke alcoholgebruik nam de afgelopen decennia wereldwijd toe, vooral in landen met middellage inkomens.

De auteurs concluderen dat op de World Health Assembly in mei 2020 echt een nieuwe interventie nodig is. Sommige rijke landen moeten zich niet blijven verzetten of onverschillig blijven staan tegen de roep om steun van de landen met middellage inkomens. Vooral de wens van deze landen om een technisch rapport over grensoverschrijdende digitale alcoholmarketing zou gehonoreerd moeten worden. Sommige nationale regeringen hebben geprobeerd digitale marketing te reguleren, maar dit is moeilijk gezien het wereldwijde karakter ervan.

Bron: thelancet.com.

*In hetzelfde nummer van The Lancet is een tweede artikel over alcohol opgenomen en wel over de achtergronden van deze blinde vlek en de rol van de industrie hierin.

Laatste nieuws