NL EN
DONEER NU!

Overgangsregeling Katwijk voor jongeren uit ’96/’97 van de baan

3 december 2013

Overgangsregeling Katwijk voor jongeren uit ’96/’97 van de baan Joël Voordewind, initiatiefnemer van DHW18+, heeft vanmiddag in de Tweede Kamer mondelinge vragen gesteld over het voornemen van de gemeente Katwijk om in sommige horecagelegenheden en bij sommige evenementen het schenken van zwak-alcoholhoudende drank aan jongeren geboren in 1996 en 1997 toe te staan en ook het bezit van zwak-alcoholhoudende drank door deze jongeren daar niet te bestraffen.

Omdat zowel de Minister als de Staatssecretaris van VWS verhinderd waren, werden de vragen namens het kabinet beantwoord door Jet Bussemaker, minister van OCW.

De minister gaf aan dat burgemeester Jos Wienen van Katwijk de overgangsregeling – na overleg met staatssecretaris Martin van Rijn - inmiddels heeft ingetrokken. Gemeenten mogen immers geen eigen overgangsregime hebben. De burgemeester heeft de staatssecretaris wel laten weten dat het schenken aan en alcoholbezit door jongeren geboren in '96/’97 geen lokale handhavingsprioriteit zal worden. Volgens de minister zal dit echter nooit mogen en kunnen leiden tot een generaal pardon voor bepaalde ondernemers of bepaalde groepen jongeren.

Joël Voordewind en Kees van der Staaij vroegen de minister aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te vragen een brief naar alle gemeenten te sturen om de burgemeesters erop te wijzen dat er gehandhaafd moet worden. Dat vond de minister niet nodig. Wel gaf zij aan dat het kabinet een en ander zal blijven volgen en dat staatssecretaris Van Rijn binnenkort bij beantwoording van de PvdA-vragen over de Katwijkse voornemens hierop zal terugkomen.

Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie

Laatste nieuws