NL EN
DONEER NU!

Stevige drinkers in rijkere wijken hebben minder zorguitgaven

2 januari 2020

Onlangs heeft Jochen Mierau van de Aletta Jacobs School of Public Health onderzoek gedaan naar de gevolgen van leefstijlaspecten in duurdere en armere wijken. Daaruit bleek dat mensen die méér drinken dan de limiet die de Gezondheidsraad aanbeveelt in rijkere wijken wonen en gemiddeld minder zorguitgaven hebben.

Een verklaring kan volgens de onderzoekers zijn dat alcoholgebruikers in rijkere wijken die meer drinken dan de aanbevolen limiet, de nadelige gevolgen compenseren door andere factoren die van belang kunnen zijn, zoals een hogere welvaart, betere voeding en arbeidsomstandigheden. Dat kan een reden zijn dat zorgkosten in deze wijken toch lager zijn dan die in armere wijken waar bewoners zich beter aan de norm houden.

In Engeland, waar ook gevonden werd dat rijkere stevige drinkers minder nadelige gevolgen ervaren dan armere (gemiddeld lichtere) drinkers, had men een andere verklaring voor dit fenomeen dat daar de term ‘alcohol harm paradox’ kreeg. Dan Lewer en zijn medeonderzoekers ontdekten dat armere mensen áls ze drinken, vaak extreem véél drinken. Rijkere mensen overschrijden weliswaar vaker de aanbevolen limiet, zij drinken echter minder vaak extreem veel.

Bronnen: nos.nl en bmcpublichealth.biomedcentral.com.

Laatste nieuws