NL EN
DONEER NU!

Tips voor effectieve marketingregels

24 december 2019

Tips voor effectieve marketingregels Donderdag 19 september jl vond de studiedag 'Digital Alcohol Marketing in the Spotlight' plaats in Amsterdam. De conferentie, waaraan 80 deskundigen uit 18 Europese landen deelnamen, werd georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, de European Alcohol Policy Alliance (Eurocare) en het European Center for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM).

Eén van de doelstellingen van de studiedag was een antwoord te vinden op de vraag hoe relatief nieuwe marketingtactieken effectief kunnen worden gereguleerd. Op basis van de presentaties en de paneldiscussie konden de volgende adviezen worden geformuleerd:

1. Regelgeving die de hoeveelheid alcoholreclame beperkt (d.w.z. volledige of gedeeltelijke verboden) is effectiever in het verminderen van blootstelling aan alcoholreclame dan regelgeving die de inhoud of vorm van alcoholreclame beperkt.
2. Alomvattende media-neutrale wetgeving is effectiever dan gedeeltelijke of mediaspecifieke regels, omdat bij media-neutrale wetgeving nieuwe vormen van marketing automatisch onder de wetgeving vallen.
3. Hoe moeilijker het is om alcoholmarketing op een digitaal platform te monitoren, hoe belangrijker het is om de hoeveelheid alcohol te leggen. Verboden zorgen ervoor dat dergelijke platforms de mogelijkheid voor adverteerders om alcoholreclame te maken onmogelijk maken.
4. Indien gekozen wordt voor inhoudsbeperkingen is het beter als de wetgever definieert wat legaal is dan wat illegaal is. Een goed voorbeeld is de Franse Loi-Évin, die bepaalt hoe legale alcoholreclame eruit mag zien. Het maakt de wetgeving ook gemakkelijker te begrijpen voor burgers.
5. Waarschuwingsteksten en gezondheidsinformatie in reclameboodschappen zijn effectiever wanneer ze onafhankelijk van commerciële belangen zijn ontwikkeld.
6. Zelfregulering is niet effectief om de blootstelling van jongeren aan alcoholreclame te verminderen. Er is overtuigend bewijs dat zelfregulering door de industrie de blootstelling van jongeren aan alcoholreclame niet vermindert.

Bron: eucam.info.

Laatste nieuws