NL EN
DONEER NU!

Rechter: Verstoorde arbeidsverhouding kan ontslaggrond zijn bij alcoholverslaving

30 juli 2021

Rechter: Verstoorde arbeidsverhouding kan ontslaggrond zijn bij alcoholverslaving Een begeleidster van (onder meer) verslaafden kampte zelf langdurig met terugval in verslaving. Haar werkgever stuurt aan op ontslag. Mag dat, er is toch een opzegverbod bij ziekte?

De werkneemster heeft van juli 2014 tot juni 2016 een terugval gehad. Vrij snel na haar terugkeer (in juli 2016) krijgt ze van de zorginstelling waar zij in dienst is een waarschuwing dat ze niet dronken mag zijn op het werk. In de jaren daarop is er diverse malen sprake van alcoholgerelateerde arbeidsongeschiktheid en zijn er diverse incidenten. In maart 2020 verschijnt de werkneemster tijdens een overleg met lokale politici “ladderzat” op een overleg. De volgende werkdag meldt zij zich ziek en wordt opgenomen in een verslavingskliniek voor een intensieve behandeling.

In februari 2021 meldt de werkneemster zich weer beter en gaan partijen met elkaar in gesprek over de toekomst van de arbeidsrelatie. De werkgever maakt duidelijk dat hij geen toekomst meer voor haar ziet binnen de zorginstelling. De werkneemster wil blijven werken. Vervolgens dient de werkgever een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding.

Mag zij ontslagen worden? Ja, is het oordeel van de rechter. Alcoholverslaving is weliswaar een chronische ziekte en ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan niet op grond van disfunctioneren plaatsvinden, maar wel op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. En daarvan is sprake nu de zorginstelling geen vertrouwen meer heeft dat de werkneemster de strijd tegen alcoholverslaving definitief heeft gewonnen. Daarmee brengt zij de cliënten van de zorginstelling, die te maken hebben met multiproblematiek, waaronder verslaving, (verder) in gevaar. De zorginstelling kan haar cliënten niet aan dergelijke risico’s (blijven) blootstellen. De werkneemster wordt met een zeker wantrouwen in de gaten gehouden. De verhouding is dermate verstoord geraakt dat van de zorginstelling niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws