NL EN
DONEER NU!

Alcoholactieplan op de WHO Agenda

30 augustus 2017

Alcoholactieplan op de WHO Agenda Van 11-14 september zal de 67ste zitting van de WHO Regional Committee for Europe plaatsvinden. Een van de agendapunten betreft de voortgang van het ‘European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012-2020’.

Dit plan bouwt voort op de drie eerdere Europese alcohol actieplannen van de WHO, maar de hoofddoelstellingen en actiepunten zijn ook in lijn met de 'Global Alcohol Strategy' (mei 2010) van de WHO.

De 10 actiepunten zijn:
1. zorg voor leiderschap, bewustwording en betrokkenheid
2. zorg voor goede preventie en gezondheidszorg voor patiënten met alcoholgerelateerde ziekten
3. ondersteun lokale acties en acties op het werk
4. formuleer beleid gericht op het tegengaan van rijden onder invloed
5. beperk de beschikbaarheid van alcohol
6. reguleer de marketing van alcoholhoudende dranken
7. ontwikkel een efficiënt en effectief alcoholaccijnsbeleid
8. verminder de negatieve gevolgen van het drinken van alcohol en van dronkenschap
9. verminder de gevolgen voor de volksgezondheid van zelfgemaakte en illegale alcohol
10. regel controle en toezicht.

De vergadering van het Regional Committee for Europe, waaraan de Ministers van Volksgezondheid of hoge ambtenaren uit de 53 Lidstaten van de Europese Regio van de WHO zullen deelnemen, wordt gehouden in Budapest. Ook zullen partnerorganisaties en organisaties uit het maatschappelijk middenveld deelnemen.

Bron eerste en vierde alinea: www.euro.who.int.

european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-2012-2020_1.pdfeuropean-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-2012-2020_1.pdf (6,17 MB)

Laatste nieuws