NL EN
DONEER NU!

Horeca op vakantiepark Arnhem blijft voorlopig dicht

2 augustus 2023

Horeca op vakantiepark Arnhem blijft voorlopig dicht De burgemeester Arnhem mocht de Alcoholwet- en de Exploitatievergunning voor de horeca op het Ooststappen Vakantiepark Arnhem intrekken. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. Dit betekent dat de horeca op het vakantiepark – in ieder geval tijdens de bezwaarprocedure – gesloten blijft.

Ooststappen Vakantiepark Arnhem BV exploiteert een vakantiepark, waarop zich een café-restaurant bevindt. De burgemeester van Arnhem trok met toepassing van de Wet Bibob de vergunningen voor de horeca op het vakantiepark in. De aanleiding hiervan was een Bibob-advies waaruit onder meer bleek dat ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen worden gebruikt om geld te benutten dat is verkregen uit gepleegde strafbare feiten.

De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat het bezwaar tegen de intrekking van de vergunningen geen redelijke kans van slagen heeft. De burgemeester mocht op basis van het Bibob-advies tot de conclusie komen dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen geld te benutten. De burgemeester mocht - hoewel de gevolgen voor (klanten van) het vakantiepark groot zijn - het algemeen belang dan ook zwaarder laten wegen. De voorzieningenrechter wijst daarom het verzoek om schorsing van het besluit tot intrekking van de vergunningen af.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws