NL EN
DONEER NU!

Experts maken zich zorgen over blurring

22 september 2017

Experts maken zich zorgen over blurring Verslavingsexperts maken zich ernstige zorgen over de lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de Drank- en Horecawet te verruimen. De VNG pleit in Den Haag voor aanpassing van die wet, zodat gemeenten voortaan zelf kunnen beslissen welke winkels - buiten de horeca, slijterijen en supermarkten - alcohol mogen verkopen en schenken. Het enthousiasme voor 'blurring', zoals het vermengen van horeca en detailhandel wordt genoemd, is bij gemeenten en ondernemers groot.

De mogelijke versoepeling van de Drank- en Horecawet staat haaks op de wens van de Gezondheidsraad en de WHO. Zij pleiten juist voor een vermindering van verkooppunten en plaatsen waar alcohol wordt geschonken. De gezondheidsrisico's van alcoholconsumptie zijn groot. Met name het risico op tal van vormen van kanker wordt verhoogd, al vanaf de consumptie van een glas per dag.

"Ik vind dit een slecht signaal", zegt Jaap Seidell, voedingshoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. "Deze maatregel drijft de consumptie op, terwijl we al zo'n groot alcoholprobleem hebben. Al het onderzoek toont aan: minder drinken krijg je alleen voor elkaar als alcohol minder goed verkrijgbaar is. Deze lobby is in tegenspraak met alles wat we weten over de invloed van alcohol op onze gezondheid."

Volgens Rob Bovens (foto), lector Verslavingspreventie aan Hogeschool Windesheim, moet de overheid veel kritischer kijken naar de normalisering van alcohol. "We moeten af van het idee dat alcohol de manier is om mensen te trekken, dat het erbij hoort. Als je het in toenemende mate laagdrempelig maakt, komen veel meer mensen in de problemen."

Bron: volkskrant.nl.

Laatste nieuws