NL EN
DONEER NU!

125 jaar ANGOB

28 december 2022

125  jaar ANGOB Vandaag herdenkt Stichting ANGOB het feit dat de organisatie 125 jaar geleden werd opgericht. De ANGOB is de enige overgebleven traditionele drankbestrijdingsorganisatie in ons land. Het doel van de aanvankelijke vereniging was het tegengaan van alcoholproblemen bij individu, gezin en maatschappij.

De eerste organisaties die in de negentiende eeuw aan “drankbestrijding” gingen doen, richtten zich uitsluitend tegen sterke drank. In bier en wijn zagen zij (nog) geen gevaar. In de loop der jaren werd echter meer en meer duidelijk dat ook bier en wijn tot verslaving konden leiden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam daardoor geheelonthouding meer en meer naar voren in de discussies over drankbestrijding.

Professsor Jacob van Rees, één van de oprichters van de ANGOB in 1897, formuleerde het zo: “alcohol blijft alcohol, in welke drank hij ook gedronken wordt.” Dat vooral arbeiders slachtoffer werden was vooral een economische kwestie. Jenever was de goedkoopste “drug” om te ontsnappen aan de ellende van slechte betaling, slechte huisvesting, slechte sociale voorzieningen en slechte gezondheidszorg.

In de eerste helft van de twintigste eeuw raakte het alcoholisme over de gehele bevolking verbreid. Enerzijds door de emancipatie van de arbeiders, anderzijds door de geleidelijk stijgende welvaart. Na de tweede wereldoorlog steeg die in snel tempo verder. Parallel daaraan ging ook het hoofdelijk alcoholgebruik snel omhoog. Sinds 40 jaar is niet jenever, maar bier de grootste alcoholleverancier.

Stichting ANGOB is nu een onafhankelijke, particuliere vrijwilligersorganisatie. Zij streeft naar begrip, erkenning en ruimte voor een alcoholvrije leefstijl en naar inperking van de invloed van alcohol en alcoholconcerns op onze samenleving. Dit ter bevordering van de gezondheid, veiligheid en welzijn van mensen. Terwille van haar doelstellingen exploiteert Stichting ANGOB ook een alcoholvrije camping.

Laatste nieuws