NL EN
DONEER NU!

Geen accijns meer op thuisgestookte alcohol?

28 oktober 2016

Geen accijns meer op thuisgestookte alcohol? Deze week heeft de Europese Commissie de evaluatie van de accijnsrichtlijn gepubliceerd. Op basis van deze evaluatie zijn 17 aanbevelingen geformuleerd. Eén ervan betreft accijnsheffing op thuisgestookte drank.

Uit de evaluatie blijkt dat er de nodige onduidelijkheden zijn rond de indeling van diverse dranken. Daardoor kan een drank in één lidstaat in een andere accijnscategorie vallen dan in een andere lidstaat. Ook leidt de uitzondering voor gedenatureerde alcohol tot interpretatieverschillen in de lidstaten.
Op basis van de evaluatie heeft Taxud 17 voorlopige aanbevelingen geformuleerd. Die moeten wat betreft de Commissie leiden tot duidelijkere regels, meer voordelen voor kleine producenten en maatregelen tegen riskante illegale alcohol.

Het is dan ook verwonderlijk dat één van de aanbevelingen is onderzoek te doen naar het toestaan van accijnsvrijstelling voor niet-commercieel geproduceerde tussenproducten en gedistilleerde dranken. Als de lidstaten die mogelijkheid krijgen én de Nederlandse wetgever daarvoor kiest, betekent dat dat particulieren – net als vóór 1996 - geen Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats meer hoeven aan te vragen voor het maken van tussenproducten en thuisstoken van drank. Dat lijkt STAP een slechte zaak.

evaluation-of-council-directive-on-the-structures-of-excise-duties-on-alcohol-and-alcoholic-beverages-.pdfevaluation-of-council-directive-on-the-structures-of-excise-duties-on-alcohol-and-alcoholic-beverages-.pdf (416 kB)

Laatste nieuws