NL EN
DONEER NU!

Besluit Bestuurlijke Boete wordt gerepareerd

15 juli 2014

De minister van VWS, Edith Schippers, heeft de Eerste en Tweede Kamer laten weten voornemens te zijn enkele foutjes te herstellen in de Bijlage bij het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet en enkele andere besluiten. De Kamers hebben tot 29 september a.s. de gelegenheid op dit voornemen te reageren.

De Bijlage bij het Besluit bestuurlijke Drank- en Horecawet dient op twee onderdelen gewijzigd te worden.

Ten eerste bevat Categorie A een onjuiste verwijzing. Met de inwerkingtreding van de wijziging van de Drank- en Horecawet op 1 januari 2014 (Stb. 2013, 380) is artikel 20 van die wet vernummerd. Hierdoor is een onjuiste verwijzing in de Bijlage bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet ontstaan. Met onderhavige wijziging wordt de onjuiste verwijzing verbeterd.

Een tweede wijziging van de Bijlage betreft de beboetbaarheid van een overtreding van het verbod om ter zake van een aanvraag om een vergunning of een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken, dat is neergelegd in artikel 38 van de Drank- en Horecawet. De boetebevoegdheid voor een overtreding van deze bepaling is neergelegd in artikel 44a van de wet. Door opneming in de bijlage bij het Besluit wordt bepaald welk geldbedrag als boete kan worden opgelegd.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws