NL EN
DONEER NU!

Heineken-projecten ontvingen van regering miljoenen subsidie

18 mei 2016

Heineken-projecten ontvingen van regering miljoenen subsidie Minister Lilianne Ploumen heeft de Kamervragen van Joël Voordewind en Sharon Gesthuizen beantwoord over de subsidie aan Heineken-projecten in Afrika. Uit de antwoorden blijkt dat de Nederlandse overheid via Heineken aan de betrokken NGO’s $ 5.746.780 en € 1.400.663 heeft verstrekt. Die NGO’s zorgen er - samen met Heineken - voor dat lokale boeren hun productie van gewassen als gerst, rijst en sorghum bestemd voor met name bierproductie, maar ook van rotatiegewassen, verbeteren.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het niet zo is dat de boeren die deelnemen aan het programma contractueel uitsluitend aan Heineken moeten leveren. Heineken hanteert wel als uitgangspunt dat afspraken die boeren via coöperaties of verenigingen met Heineken gemaakt hebben over de te leveren volumes van moutgerst, ook nagekomen worden.

Op de vraag of de Nederlandse regering niet een grote financiële bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van het drinken van alcohol door Ethiopiërs geeft Ploumen als antwoord dat de Nederlandse overheid door deze subsidie een bijdrage levert aan duurzame economische ontwikkeling via het verbeteren van landbouwmethoden en het vergroten van de voedselproductie. Ook merkt zij op dat Heineken in zijn reclamecampagnes nadrukkelijk het verantwoord gebruik van alcohol benadrukt.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl