NL EN
DONEER NU!

Ook in Zuid-Holland Zuid toename aantal alcoholvergiftigingen

16 maart 2015

Ook in Zuid-Holland Zuid toename aantal alcoholvergiftigingen In 2014 was - na een aantal jaar van stabilisatie - een stijging te zien in het aantal alcoholvergiftigingen in de regio Zuid-Holland Zuid. Jongeren in de leeftijd 14-19 jaar vormen nog steeds de grootste groep ‘comazuipers’. Opvallend is echter dat met name onder twintigers en zestigplussers een toename is waargenomen. De stijgende lijn van alcoholproblematiek in Zuid-Holland Zuid is gelijk aan de landelijke trend.

In alle leeftijdsgroepen is een toename waargenomen. Onder jongeren van 14-19 jaar steeg het aantal alcoholvergiftigingen van 53 personen in 2013 naar 63 in 2014. Anneke Risselada, projectleider van Verzuip jij je Toekomst?!: “Wat mij echter opvalt, is dat de toename onder 20- tot 29-jarigen groter is: in 2013 waren dit er 33, in 2014 is dit gestegen naar 55 meldingen. Deze groep kan een rolmodel zijn voor de jongere jeugd, dus dit is geen gewenste ontwikkeling. Bovendien gaat de hersenontwikkeling tot ongeveer het dertigste jaar door en kan alcohol hier een schadelijke invloed op hebben.”

Uit de cijfers blijkt tevens een opvallende stijging bij zestigplussers. In 2014 werden 53 patiënten ouder dan zestig jaar aan letsel behandeld als gevolg van alcoholgebruik. In 2013 waren dit er nog 22. Landelijke cijfers laten zien dat het aandeel ouderen in Nederland dat zich met alcoholproblematiek bij de verslavingszorg meldt, de afgelopen tien jaar gestegen.

Bron: dienstgezondheidjeugd.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl