NL EN
DONEER NU!

Raad Zwartewaterland wil snelle evaluatie ketenbeleid

15 januari 2015

Deze week heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2018 vastgesteld. Een plan dat onder andere via brede bewustwording over de risico's een afname van het alcoholgebruik onder jongeren en de daaraan gerelateerde overlast nastreeft.

Ondanks de positieve reacties op de in het plan beschreven doelen en acties bleek de raad kritisch op punten als monitoring en handhaving. Zeker waar het de keten betreft waar jongeren veelal met goedkeuring van hun ouders alcohol drinken. Meerdere fracties vroegen het college dan ook het in 2009 vastgestelde ketenbeleid met de titel 'Sturen achter de voordeur' in het voorjaar te evalueren.

Bron: zwartewaterkrant.nl.

Laatste nieuws