NL EN
DONEER NU!

Tweede Kamer stemt in met wijziging heffingsgrondslag bieraccijns

7 december 2021

De meerderheid van de Tweede Kamer* heeft vandaag ingestemd met de 'Wet implementatie richtlijnen accijns 2022' van staatssecretaris Hans Vijlbrief, inclusief het voorstel de heffingsgrondslag van de bieraccijns te wijzigen.

Het tarief wordt vanaf 1 januari 2024 niet meer gebaseerd op het aantal graden Plato, maar op het alcoholgehalte. Het huidige systeem met 4 bieraccijnscategorieën vervalt. In plaats daarvan komt er één tarief van €7,49 per hl per volumeprocent alcohol. Dat maakt het heffen van de bieraccijns veel simpeler en logischer. Consumenten betalen minder accijns op bieren met weinig alcohol, maar betalen meer voor bieren met veel alcohol (zie voorbeelden in onderstaande tabel).

De staatssecretaris had voorgesteld de wijziging per 1 januari 2023 in te laten gaan. De Kamer heeft door instemming met een amendement van het VVD-Kamerlid Eelco Heinen dat een jaar verschoven. Ondertussen kan overlegd worden met de bierbranche of het nieuwe systeem disproportionele effecten heeft voor bepaalde brouwers, zoals bijvoorbeeld problemen bij het ‘voorfinancieren’ van accijns. De motie van het CDA-Kamerlid Inge van Dijk c.s. waarin om dergelijk overleg wordt gevraagd is aangenomen.

Een ander onderdeel van de “Wet implementatie richtlijnen accijns 2022” heeft het niet gehaald. De meerderheid in de Tweede Kamer zette een streep door het voorstel van de staatssecretaris Vijlbrief de accijnskorting voor kleine brouwers te schrappen. In de praktijk betekent dit dat brouwers die minder dan 200.000 hl bier per jaar brouwen, de huidige korting van 7,5% op de bieraccijnstarieven blijven houden.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is blij met de wetswijziging, omdat er één bieraccijnstarief komt, gekoppeld aan het alcoholgehalte. Deze nieuwe tariefstructuur kan gezien worden als een stap op weg naar het door STAP gewenste accijnssysteem waarbij alle alcoholhoudende dranken, ongeacht hoe ze gemaakt zijn, worden belast op basis van het alcoholgehalte.

STAP vindt het jammer dat de kortingsregeling voor kleine brouwers blijft bestaan. Bier van kleine brouwerijen is even ongezond voor de consument als bier van grote brouwers. Kortingen voor kleine brouwers zijn dus in strijd met het belang van de volksgezondheid. STAP vindt ook dat er in de Wet op Accijns opgenomen moet worden dat alle accijnstarieven van alcoholhoudende dranken automatisch worden gecorrigeerd voor inflatie.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De Senatoren kunnen het alleen nog aanvaarden of verwerpen. Amenderen is niet meer mogelijk.

*Tegen het wetsvoorstel stemden: PVV, SP, FvD, Haga en Omtzigt.

Tweede Kamer stemt in met wijziging heffingsgrondslag bieraccijns

Laatste nieuws