NL EN
DONEER NU!

Gedistilleerdbranche wil pauze in onderhandelingen over nieuwe Europese verordening

22 november 2017

Gedistilleerdbranche wil pauze in onderhandelingen over nieuwe Europese verordening De gedistilleerdbranche heeft de Raad gevraagd om een pauze in de onderhandelingen over aanpassing van Verordening 110/2008. Die verordening heeft betrekking op de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. De branche wil alle partijen in staat te stellen een oordeel te vellen over het mogelijke effect van de voorgestelde aanpassing.

Het doel van het aanpassingsvoorstel van de Europese Commissie is - althans volgens de Commissie - de Verordening in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Verder introduceert het voorstel - nog steeds volgens de Commissie - enkele kleine technische aanpassingen, om tekortkomingen in de uitvoering van verordening aan te pakken en de wetgeving in overeenstemming te brengen met nieuwe rechtsinstrumenten van de EU.

De gedistilleerdbranche vreest echter dat de wijziging van de Verordening tòch aanzienlijke gevolgen heeft. Eén van de punten waarover men zich zorgen maakt is de bepaling dat gedistilleerde dranken gemaakt mogen worden van industriële resten van bier. Dat wil de gedistilleerdbranche niet, hetgeen de brouwers weer verbaast. Ook zijn er zorgen over de voorgestelde nieuwe regelgeving m.b.t. etikettering van mixdranken.

Bronnen: spirits.eu en twitter.com.

verordening-eu-nr.-2016-0392-gedistilleerde-dranken.pdfverordening-eu-nr.-2016-0392-gedistilleerde-dranken.pdf (298 kB)

Laatste nieuws