NL EN
DONEER NU!

Minder jongeren met een alcoholintoxicatie op SEH dan vóór corona

17 januari 2024

Minder jongeren met een alcoholintoxicatie op SEH dan vóór corona VeiligheidNL rapporteert sinds 2007 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks de meest recente cijfers uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) over Spoedeisende Hulp (SEH)-behandelingen naar aanleiding van alcoholvergiftigingen, ongevallen en geweldpleging waarbij alcohol betrokken was.

In 2022 vonden in Nederland naar schatting 5.100 SEH-behandelingen plaats naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (33 per 100.000 inwoners). Huisartsenposten behandelden 2.800 patiënten met een alcoholvergiftiging (15 per 100.000 inwoners).

Van de 5.100 patiënten op de SEH wegens een alcoholvergiftiging in 2022 was 21% jonger dan 18 jaar, personen die wettelijk gezien nog geen alcohol mogen kopen, en in totaal was de helft jonger dan 25 jaar; bij de vrouwen was dit aandeel zelfs 63%. Meisjes van 14, 15 of 16 jaar hadden een hoger risico op een alcoholvergiftiging dan jongens.

Toch is het aantal jongeren van 12-17 jaar dat jaarlijks met een alcoholvergiftiging op een SEH-afdeling komt de laatste 10 jaar met zo'n 21% afgenomen (van 1.400 in 2012 naar 1.100 in 2022). Vooral in de jaren van de coronapandemie was op de SEH-afdelingen het aantal jongeren met een alcoholvergiftigingen opvallend laag.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2022_3.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2022_3.pdf (331 kB)

Laatste nieuws