NL EN
DONEER NU!

Intergemeentelijke samenwerking Drank- en Horecawet

6 februari 2013

Intergemeentelijke samenwerking Drank- en Horecawet De gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder hebben besloten om bij de uitwerking en invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet samen te gaan werken. Door deze samenwerking ontstaat meer professionaliteit in de uitvoering, wordt bestaande kennis gebundeld en de effectiviteit van de regels en handhaving vergroot.

Hoewel de bevoegdheden op grond van de nieuwe wet bij iedere gemeente afzonderlijk blijven, wordt er gewerkt aan uniformiteit in beleid en toezichtaanpak

Bron: denoordooostpolder.nl.

Laatste nieuws