NL EN
DONEER NU!

Mogelijk verbod op vrijwel alle alcoholreclame in Letland

8 juli 2019

Het Letse ministerie van Volksgezondheid wil alcoholreclame op televisie, radio en internet volledig verbieden. Ook wil het de reclame voor stuntprijzen voor alcohol beperken. Dat blijkt uit de conceptversie van een nieuw nationaal alcoholactieplan dat ter consultatie ligt.

Het concept-actieplan stelt maatregelen voor om de beschikbaarheid van alcoholhoudende dranken te beperken, bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken bij tankstations.

Andere plannen:
• Een verbod op wijnproeverijen in alle winkels (niet op productielocaties).
• Strengere regels rond de etikettering van alcoholhoudende dranken.
• Een verlaging van het toegestane bloedalcoholgehalte in het verkeer naar 0,2 promille.
• Een onderzoek naar de mogelijkheden een Nationaal Preventiefonds op te richten, waarin een deel van de accijnsinkomsten worden gestort.
• Een uitbreiding van de poliklinische en intramurale behandeling voor mensen met een alcoholverslaving.
• Verbetering van de handhaving van de wettelijke alcoholleeftijd.
• Beter toezicht op illegale alcoholhandel.

De maatregelen zijn gericht op het voorkomen en verminderen van alcoholgerelateerde schade. Vier van de vijf WHO SAFER-maatregelen zijn opgenomen in het conceptplan. Prijsmaatregelen worden niet voorgesteld. Integendeel: per 1 augustus a.s. wordt de accijns op sterke drank zelfs verlaagd!.

Bron: iogt.org.

Laatste nieuws