NL EN
DONEER NU!

Meeste onderzoek naar alcoholgerelateerde sterfte geeft onjuist beeld

11 maart 2024

Meeste onderzoek naar alcoholgerelateerde sterfte geeft onjuist beeld In onderzoek naar alcoholconsumptie en sterftekans wordt nogal eens over het hoofd gezien dat in de referentiegroep ‘niet-drinkers’ ook mensen kunnen zitten die om gezondheidsredenen gestopt zijn met drinken. Dat geeft een onjuist beeld van de sterftekans als gevolg van alcoholgebruik. Dat wordt het sick-quitter effect genoemd.

In dit onderzoek van Peter Sarich c.s. is gekeken in welk deel van de tussen 1993 en 2022 gepubliceerde review-studies en meta-analyses over het sterfterisico als gevolg van alcoholgebruik, alleen echte geheelonthouders of lichte, incidentele drinkers als referentiegroep zijn gebruikt.

Dat blijkt dus slechts bij zo’n 30% van de gepubliceerde systematische reviews en meta-analyses het geval te zijn. In meer dan 70% van de studies tot 2022 waren voormalige drinkers dus niet uitgesloten van de referentiegroep.

Van de 5 studies die wel rekening hielden met sick-quitters was er slechts één van hoge kwaliteit. Deze studie* vond dat het risico op overlijden stijgt naarmate de alcoholconsumptie toeneemt. Er werd geen beschermend effect gevonden van matig alcoholgebruik.

Sarich, P., Gao, S., Zhu, Y. et al. The association between alcohol consumption and all-cause mortality: An umbrella review of systematic reviews using lifetime abstainers or low-volume drinkers as a reference group. Addiction (2024). 11 March.
https://doi.org/10.1111/add.16446

Bron: wiley.com.

* https://doi.org/10.15288/jsad.2016.77.185

Laatste nieuws