NL EN
DONEER NU!

CBS schat aantal alcoholverkooppunten op slechts 43.200

12 mei 2020

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt het CBS het aantal alcoholverkooppunten in oktober 2019 in kaart. Hierbij maakt het CBS onderscheid tussen het aantal fysieke verkooppunten (winkels en horecagelegenheden) en het aantal online verkooppunten (websites).

Er is voor de bedrijven in de detailhandel en horeca onderzocht of deze fysiek en/of online alcoholhoudende dranken verkopen. Het gaat dan uiteraard om bedrijven als cafés en slijterijen, maar ook om bijvoorbeeld delicatessenwinkels die naast een aantal levensmiddelen ook wijn of port verkopen, en om restaurants die alcoholhoudende dranken schenken of bezorgen. Andere alcoholhoudende artikelen anders dan drank, zoals b.v. bonbons of drogisterijartikelen, zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Sandra van Ginneken, beleidsmedewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, schat het aantal verkooppunten van alcohol beduidend hoger. Zij vraagt zich af of het CBS rekening heeft gehouden met de circa 4.800 snackbars zonder Drank- en Horecawetvergunning (die blikjes bier mogen verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse) en met de paracommerciële horeca (zoals sport- en verenigingskantines).

Bron: cbs.nl.

CBS schat aantal alcoholverkooppunten op slechts 43.200

Laatste nieuws