NL EN
DONEER NU!

Kleine brouwers eisen gesprek met Van Rij over bieraccijns

17 maart 2023

Kleine brouwers eisen gesprek met Van Rij over bieraccijns De kleine bierbrouwers, verenigd in CRAFT, willen een gesprek met staatssecretaris Marnix van Rij om de gevolgen te bespreken van de wijziging van de heffingsgrondslag voor bier per 1 januari 2024.

Op 7 december 2021 is de wijziging van de Wet op de accijns in de Tweede Kamer aangenomen. Daarin is opgenomen dat de bieraccijns voortaan wordt geheven op basis van het alcoholgehalte. Nu kent de wet 4 categorieën bier op basis van het extractgehalte, uitgedrukt in graden Plato. Europese regelgeving staat beide wijzen van accijnsheffing al vanouds toe.

Een gevolg van het heffen op grond van het alcoholgehalte betekent dat vele speciaalbiertjes met hogere alcoholgehalten duurder worden. Want het nieuwe systeem betekent in de praktijk dat in 2024 alle bieren met minder dan ≈3,5% alcohol één basistarief kennen. Daarboven geldt: hoe meer alcohol, hoe hoger het accijnstarief.

Destijds heeft de Tweede Kamer de motie Van Dijk aangenomen waarin de regering werd opgedragen met de kleine brouwers in gesprek te gaan om te bezien of er als gevolg van de wijziging van de heffingsgrondslag disproportionele effecten voor die brouwers zijn en of die opgelost kunnen worden. Als voorbeeld wordt in de motie genoemd problemen bij het voorfinancieren van accijns.

De CRAFT-brouwers vinden het onacceptabel dat Van Rij nog steeds niets met die motie heeft gedaan. "Ondanks dat we als branche zijn blijven vragen om duidelijkheid, hebben we van de staatssecretaris niets meer vernomen. In december bereikte ons wel het bericht dat de staatssecretaris de motie naast zich neerlegt. Op ons verzoek om dit besluit nader toe te lichten is ook geen reactie ontvangen," aldus CRAFT voorzitter Jos Oostendorp.

In een vandaag verschenen persbericht roept CRAFT staatssecretaris Van Rij nu ter verantwoording. Zij willen antwoorden op hun vragen.

STAP is voorstander van de nieuwe bieraccijnsheffing op basis van het alcoholgehalte. De argumenten zijn hier te vinden.

Bronnen: tweedekamer.nl en craftbrouwers.nl.

Laatste nieuws