NL EN
DONEER NU!

Toezichthouder Drank- en Horecawet wil geen blurring

27 september 2016

Toezichthouder Drank- en Horecawet wil geen blurring De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) heeft al een aantal keren mondeling aangeven geen voorstander te zijn van blurren met alcohol. De NVDI wil nu ook schriftelijk haar zorgen uitspreken over de ontwikkeling ten aanzien van blurring en in het bijzonder over de pilot mengvormen winkel/horeca van de VNG, ook wel aangeduid als de blurring-pilot.

De NVDI heeft begrip voor het argument van bepaalde ondernemers om aan de pilot deel te nemen. Zij veronderstellen dat hun winkel of horecabedrijf aantrekkelijker wordt voor bepaalde klanten, waardoor hun omzet zou kunnen stijgen. Deze argumenten mogen volgens de NVDI echter niet de doorslag geven.
De NVDI heeft geen begrip voor de argumenten van de VNG en van de gemeenten die deelnemen aan de pilot. De VNG en de gemeenten veronderstellen dat binnensteden en winkelcentra aantrekkelijker worden voor bezoekers als er op meer plaatsen alcohol verkocht kan worden.
De NVDI is geen voorstander van nog meer verkoopplaatsen van alcohol en is van mening dat alcohol niet het juiste middel is om binnensteden en winkelcentra aantrekkelijker te maken. Economische motieven mogen volgens de NVDI nooit doorslaggevend zijn om voorbij te gaan aan de te verwachten gezondheidsschade. Daarnaast wil de NVDI benadrukken dat de pilot in strijd is met de geldende wetgeving en derhalve zijn zij van mening dat gemeenten hier niet van af zouden moeten (willen) wijken.

Daar waar gemeenten tal van ondernemers toestaan om in strijd met de wet alcohol te gaan verkopen of te schenken, is er sprake van een substantiële toename van de verkrijgbaarheid van alcohol, ook voor jongeren. Ook bevordert dit impulsaankopen en worden mensen met een drankverleden op de proef gesteld als zij ongewild en ongevraagd met alcohol worden geconfronteerd. De NVDI is van mening dat door dit kortetermijndenken de alcoholproblematiek op de lange termijn zal toenemen.

De NVDI hoopt dat de 'blurrende' gemeenten hun verantwoordelijkheid gaan nemen en stoppen met de blurring activiteiten. De NVDI hoopt dan ook dat de gemeenten zich weer gaan richten op het voorkomen van gezondheidsschade bij onze jongeren en anderen. Alle partijen samen kunnen op die manier er voor zorgen dat jongeren in een gezonde leefomgeving kunnen opgroeien.

Bron: dhwinspecteur.nl.

nvdi-en-blurringv2.pdfnvdi-en-blurringv2.pdf (272 kB)

Laatste nieuws