NL EN
DONEER NU!

Blokhuis meldt stand van zaken uitvoering motie Van der Staaij

11 oktober 2019

Blokhuis meldt stand van zaken uitvoering motie Van der Staaij Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de aangenomen motie Van der Staaij (Kamerstuk 32 793, nr. 431)

De motie verzoekt de regering om in samenspraak met de VNG nog dit jaar het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende alcoholleeftijdsgrens beter wordt nageleefd.

Blokhuis bevestigt nu dat de Handreiking Handhaving Drank- en Horecawet nog dit jaar wordt opgeleverd door een extern bureau (Objectief). Begin 2020 zal deze handreiking verspreid worden onder gemeenten. De handreiking wordt opgesteld met input van gemeenten, waardoor deze aansluit bij de wensen van gemeenten.

Begin 2020 zullen 10 gemeenten met deze handreiking een pilot starten. Daarnaast zal Blokhuis in de eerste helft van 2020 gemeenten en horeca oproepen om afspraken te maken die bevorderen dat de geldende leeftijdsgrens beter wordt nageleefd. Hierbij kunnen ook de lokale preventieakkoorden worden benut.

Bron: officiëlebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws