NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik groep 7 en 8 basisschool spectaculair gedaald

5 juli 2016

Een onderdeel van het landelijke Peilstationsonderzoek scholieren is de peiling onder leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Tussen 2003 en 2015 is het percentage leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat ooit heeft gedronken sterk afgenomen van de helft naar 13%. Ook nam in deze periode het percentage leerlingen van groep 7 en 8 dat dit de afgelopen maand nog heeft gedaan sterk af, van 19% naar 2%.

Kerncijfers over het alcoholgebruik van leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool:
- 13% heeft ooit alcoholhoudende drank gedronken, waarvan 78% enkel een paar slokjes en 22% een heel glas of meer.
- Een klein percentage leerlingen (2%) heeft in de afgelopen maand nog alcohol gedronken.
- Eveneens 2% van de leerlingen van groep 7 en 8 is wel eens aangeschoten of dronken geweest.
- Het ooit-gebruik en het gebruik de afgelopen maand is bij jongens (respectievelijk 18% en 3%) circa tweemaal zo hoog ligt als bij meisjes (respectievelijk 9% en 1%).
- Het ooit-gebruik is hoger onder autochtone leerlingen (14%) dan onder allochtone leerlingen (8%).

factsheet-peilstationsonderzoek--scholieren-2015---basisonderwijs_1.pdffactsheet-peilstationsonderzoek--scholieren-2015---basisonderwijs_1.pdf (609 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl