NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar blijft hoog

20 december 2022

Alcoholgebruik mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar blijft hoog Het alcoholgebruik van mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar is in 2021 niet veranderd. Dit blijkt uit de vierde meting van de middelenmonitor mbo-hbo van het Trimbos-instituut.

Bijna acht op de tien mbo- en hbo-studenten (79,4,3%) van 16 tot en met 18 jaar heeft weleens alcohol gedronken. Twee derde (67%) heeft de afgelopen maand nog gedronken. Bijna één op de vijf (19%) studenten die de afgelopen maand alcohol dronken zegt meestal meer dan tien glazen alcohol op een ‘drinkdag’ in het weekend te drinken.

Het aantal studenten dat grote hoeveelheden alcohol drinkt is toegenomen Zo drinkt 23% van de 17-jarige mbo-studenten die de afgelopen maand hadden gedronken meestal meer dan tien glazen op een ‘drinkdag’ in het weekend. Bij de 17-jarige hbo-studenten is dit 11%. Van de minderjarigen vindt ruim de helft het normaal dat leeftijdgenoten alcohol drinken.

Vergeleken met 2019 is in 2021 het percentage mbo- en hbo-studenten dat ooit of in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken vrijwel gelijk gebleven. Dit geldt voor het totaal en voor de afzonderlijke leeftijden. Ook over een langere periode bezien lijkt het gebruik over het algemeen stabiel sinds 2015, met uitzondering van 2017 toen het gebruik ooit in het leven en in de afgelopen maand wat hoger lag dan in 2021.

Onder de drinkers is het percentage studenten dat zegt meestal op een 'drinkdag' in het weekend meer dan tien glazen alcohol te drinken, tussen 2015 en 2021 vrijwel onveranderd (rond de 20%).

Bron: trimbos.nl.

middelengebruik-onder-studenten-van-16-18-jaar-op-het-mbo-en-hbo-2021.pdfmiddelengebruik-onder-studenten-van-16-18-jaar-op-het-mbo-en-hbo-2021.pdf (11,4 MB)

Laatste nieuws