NL EN
DONEER NU!

Europese Ombudsman wil regels EU-sponsoring

8 januari 2020

De Europese Ombudsman, de bemiddelaar tussen burger en overheid die optreedt bij klachten, geeft voedselwaakhond Foodwatch gelijk: industriesponsoring van het EU-voorzitterschap moet aan banden worden gelegd.

Dit na een klacht van Foodwatch bij de ombudsman over de sponsoring van het EU-voorzitterschap van Roemenië door Coca Cola, ondersteund door zo’n 70.000 handtekeningen uit heel Europa. Bij het voorzitterschap van Nederland in 2016, was Heineken sponsor en leverde bier en water voor de deelnemers.

De Ombudsman van de Europese Unie, Emily O'Reilly, wil strengere regels voor commerciële sponsoring van het EU-voorzitterschap. Zij beveelt de Raad van de Europese Unie aan om de lidstaten richtlijnen te geven over de sponsoring van het voorzitterschap, “om de reputatierisico's voor de EU te beperken”.

Foodwatch: “De Ombudsman legt een ondubbelzinnige verklaring af: overduidelijke bedrijfssponsoring is gewoonweg onaanvaardbaar - ongeacht waar of op welk type van EU-vergadering.” De Ombudsman maakt duidelijk dat “het voorzitterschap deel uitmaakt van de Raad en op neutrale en onpartijdige wijze moet optreden”.

https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2019/europese-ombudsman-wil-eu-sponsoring-coca-cola-co-aan-banden-leggen/
https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/en/123134

Laatste nieuws