NL EN
DONEER NU!

Meer informatie op etiketten van alcoholhoudende dranken wenselijk

9 november 2021

Meer informatie op etiketten van alcoholhoudende dranken wenselijk Het verplicht vermelden van product- en gezondheidsinformatie over de risico’s van alcohol op etiketten van alcoholhoudende dranken is een middel om bewustwording over de schadelijkheid van alcohol te vergroten en daarmee schadelijk alcoholgebruik terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken in Nederland.

Anders dan voor verpakte levensmiddelen is het momenteel in de EU niet verplicht om product- en gezondheidsinformatie op etiketten van alcoholhoudende dranken te zetten. Overigens geeft de EU de nationale overheden wel de mogelijkheid om alcoholetikettering verplicht te stellen. Ierland heeft als enige van de 27 EU-landen volledige verplichte alcoholetikettering ingevoerd. In Nederland is dat niet het geval, maar wordt alcoholetikettering overgelaten aan de producenten (zelfregulering).

In de praktijk wordt zelfregulering wat betreft het vermelden van product- en gezondheidsinformatie (zoals waarschuwingen) op etiketten van alcoholhoudende dranken door de Nederlandse alcoholsector nog te weinig en selectief toegepast. Zo wordt het aantal calorieën nauwelijks op etiketten vermeld. En als er een gezondheidswaarschuwing wordt vermeld, dan is dat een te klein afgebeeld ‘alcohol en zwangerschaps’-pictogram', terwijl alcoholgebruik veel meer risico’s met zich mee brengt waarover consumenten geïnformeerd kunnen worden (bijv. ‘Alcohol kan kanker veroorzaken’). Bovendien blijkt uit internationaal onderzoek dat zelfregulering op het gebied van etikettering weinig effectief is.

Er is vanuit (Nederlandse) consumenten behoefte aan en draagvlak voor het vermelden van productinformatie op etiketten van alcoholhoudende dranken. De consument heeft ook recht op (gezondheids)informatie. Andere sectoren (levensmiddelen, tabak) hebben etikettering al succesvol ingevoerd.

De uitkomsten van het onderzoek van het Trimbos-instituut zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: trimbos.nl.

etikettering-van-alcoholhoudende-dranken.pdfetikettering-van-alcoholhoudende-dranken.pdf (2,48 MB)

Laatste nieuws