NL EN
DONEER NU!

RIVM inventariseert mogelijke vervolgstappen richting de ambities voor 2040

6 april 2021

RIVM inventariseert mogelijke vervolgstappen richting de ambities voor 2040 Alcoholgebruik en overgewicht worden het effectiefst aangepakt met maatregelen die fors ingrijpen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van drank en ongezonde voeding, valt op te maken uit een nieuw RIVM-onderzoek, dat tot stand kwam op verzoek van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) van Volksgezondheid.

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten, met daarin afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Het RIVM schatte toen in dat de afspraken niet genoeg zijn om in 2040 de ambities voor problematisch alcoholgebruik en overgewicht te halen.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM nu onderzocht welke extra maatregelen ingezet kunnen worden om problematisch alcoholgebruik en overgewicht verder te verminderen. Het heeft hiervoor literatuuronderzoek gedaan en geïnventariseerd welke maatregelen volgens experts impact hebben. Op basis daarvan is voor zowel problematisch alcoholgebruik als overgewicht een top 10 van maatregelen gemaakt.

Voor problematisch alcoholgebruik staan een aantal prijsmaatregelen in de top 10. Zo raden de experts aan om de accijns te verhogen, een basisprijs (minimum unit price) voor alcohol in te voeren en om kortingsacties te verbieden.
Daarnaast adviseren ze om geen reclame te maken voor alcohol op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals op sportverenigingen. Een ander advies is alcohol alleen nog bij slijters te verkopen. Meer voorlichting over de schadelijke effecten van alcohol wordt ook aangeraden.

Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de haalbaarheid van de maatregelen. Bijvoorbeeld of er genoeg geld of draagvlak is. Daarnaast is een doorrekening van de maatregelen nodig om te bepalen in hoeverre de ambities uit het NPA hiermee binnen bereik komen.

Staatssecretaris Blokhuis zegt in een reactie dat hij "wel even moet wennen aan sommige voorstellen, zoals het weghalen van alcohol uit de supermarkt". Desalniettemin zou hij een aantal maatregelen graag ingevoerd zien worden. "Het is goed als er een minimumprijs voor alcohol komt, zodat een einde komt aan de absurde situatie dat een halve liter bier goedkoper kan zijn dan water of frisdrank."

Ook een kabinet zonder ChristenUnie zal nieuwe maatregelen nemen, denkt Blokhuis. "Mede door corona is daar steeds meer steun voor. We zaten in een boemeltje, dat werd met het preventieakkoord een sneltrein en het zou een TGV moeten worden."

Bron: nrc.nl.

rivm---inventarisatie-aanvullende-maatregelen-nationaal-preventieakkoord2.pdfrivm---inventarisatie-aanvullende-maatregelen-nationaal-preventieakkoord2.pdf (1,13 MB)

Laatste nieuws