NL EN
DONEER NU!

GGD’en willen gerichtere regionale aanpak alcoholgebruik jongeren

30 juni 2020

In het najaar van 2019 hebben de GGD’en onderzoek gedaan in het kader van de Gezondheidsmonitor Jeugd onder 170.000 leerlingen in de klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd voerde het Trimbos-instituut het Peilstationsonderzoek Scholieren uit.

Door de gegevens naast elkaar te leggen ontstaat een landelijk beeld van de lange termijn trends en kan tegelijkertijd ingezoomd worden op de regio’s. De regionale verschillen in gebruik van alcohol bleken groot. Bijvoorbeeld bij het binge-drinken onder jongeren in de afgelopen 4 weken.

Relatief lage percentages zijn te zien in meer stedelijke GGD-regio’s, zoals GGD Flevoland, GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek Waterland en GGD Haaglanden, terwijl hogere percentages te zien zijn bij meer plattelandsregio’s zoals GGD West-Brabant, GGD Fryslân, GGD Hart voor Brabant en GGD Twente. Een verklaring voor de gevonden regionale verschillen ligt mogelijk in verschillen in omgevingsfactoren en achtergrondkenmerken van de jongeren.

De GGD'en pleiten voor een gerichter beleid. "De cijfers laten zien dat verdere stappen gezet moeten worden om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te realiseren." Als voorbeeld noemt de GGD de regionale aanpak in de regio Gooi & Vechtstreek, waar de GGD al jaren samenwerkt met gemeenten, scholen, sportclubs, ouders, verslavingszorg, horeca en winkels. Het aantal binge drinkende jongeren is daar sindsdien fors afgenomen.

De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd staan op de RIVM Statline tabel: https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50077NED

Bronnen: ggdghor.nl en nos.nl.

Laatste nieuws