NL EN
DONEER NU!

Weer uitspraak dat ‘slecht levensgedrag’ niet in strijd is met Dienstenrichtlijn

28 mei 2020

Weer uitspraak dat ‘slecht levensgedrag’ niet in strijd is met Dienstenrichtlijn Al enige tijd is er een discussie of de eis aan vergunninghouders om ‘niet in enge opzicht van slecht levensgedrag te zijn’ in strijd is met de Dienstenrichtlijn die vereist dat de voorwaarden die aan vergunningen worden gesteld vooraf openbaar kenbaar moeten zijn gemaakt. De gewraakte term komt voor in de Drank- en Horecawet, maar ook in de Algemene Plaatselijke Verordeningen van veel gemeenten.

Op 5 maart 2020 verscheen een nieuwe uitspraak van de voorzieningenrechter over ‘slecht levensgedrag’. De exploitatievergunning van een horecabedrijf was op grond van de APV 2008 van de gemeente Amsterdam ingetrokken vanwege ‘slecht levensgedrag’. De exploitant had eerder met drank op gereden en bovendien was het aannemelijk dat hij een ambtenaar had omgekocht om een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen.

Het oordeel van de voorzieningenrechter luidt dat het criterium ‘slecht levensgedrag’ in beginsel voldoende duidelijk en ondubbelzinnig, objectief, transparant en toegankelijk genoeg is en daarom geen strijd op lijkt te leveren met de Dienstenrichtlijn. In dit voorlopig oordeel lijkt de voorzieningenrechter er vanuit te gaan dat, ook zonder invulling van het criterium ‘slecht levensgedrag’, geen sprake is van strijd met de Dienstenrichtlijn.

De uitspraak is in lijn met de uitspraak over een Drank- en Horecavergunning in Harderwijk, eerder dit jaar. Toen oordeelde de voorzieningenrechter dat het criterium ‘niet in enig opzicht van slecht levensgedrag’ op zichzelf niet tot willekeur en rechtsonzekerheid leidt. Of voldaan is aan dit criterium moet – aldus de rechter destijds - door het betrokken bestuursorgaan per geval worden onderbouwd. Het zal dan ook van geval tot geval verschillen onder welke omstandigheden sprake is van ‘slecht levensgedrag’.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:690
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5899

Bron alinea 2 en 3: derestaurantkrant.nl.

Laatste nieuws