NL EN
DONEER NU!

Rapport 'Blazen bij geweld' aangeboden aan Kamer

21 augustus 2017

Rapport 'Blazen bij geweld' aangeboden aan Kamer Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft recent het rapport ‘Blazen bij geweld’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin staan de eerste resultaten van de proef waarbij gewerkt werd met de ‘Wet middelenonderzoek bij geweldplegers’ (WMG) in enkele startgebieden. Per 1 juli is gestart met de landelijke uitrol, die in de periode van 19 juni tot 16 september begeleid wordt door een landelijke campagne.

Op 1 januari 2017 is de WMG in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid bij verdachten van geweldsmisdrijven een middelenonderzoek uit te voeren, indien er aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd. Als uit het middelenonderzoek blijkt dat het alcoholpromillage boven de grenswaarde van 0,8 ligt, of dat het gebruik van amfetamine, cocaïne of methamfetamine meer dan 50 microgram per liter bloed bedraagt, dan kan de officier van justitie in zijn strafbeschikking of strafeis en de rechter in zijn vonnis het middelengebruik betrekken bij het bepalen van de aard en de hoogte van de op te leggen sanctie. Maar het middelengebruik kan ook aanleiding geven tot het opleggen van bijzondere voorwaarden, zoals het alcoholverbod of gedragsinterventies die ingrijpen op het middelengebruik.

De evaluatie is gedurende een beperkte periode van drie maanden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de politie in de startgebieden in 49 zaken de WMG heeft toegepast. Dit aantal ligt lager dan de circa 194 zaken die verwacht konden worden als de WMG op alle daarvoor in aanmerking komende geweldsincidenten was toegepast. Het lagere aantal vloeit vooral voort uit de keuze van de politie om de WMG in de startfase vrijwel alleen bij uitgaansgeweld toe te passen. Via het OM is in de onderzochte periode één WMG-zaak strafrechtelijk afgehandeld. Hierbij is de straf met 75% verhoogd.

Middelengebruik vormt een belangrijke risicofactor voor geweldpleging. Naar schatting 26% tot 43% van het geweld in Nederland wordt gepleegd onder invloed van alcohol, 3% onder invloed van drugs en 3% tot 12% onder invloed van alcohol en drugs. Vaak leidt dit geweld tot ernstiger lichamelijk letsel in vergelijking met geweldpleging waaraan geen middelengebruik vooraf is gegaan.

Bron: rijksoverheid.nl.

blazen-bij-geweld.pdfblazen-bij-geweld.pdf (886 kB)

Laatste nieuws