NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen: Schrappen bijschrijving 'dagleidinggevenden' op de vergunning onwenselijk

21 februari 2022

Van Ooijen: Schrappen bijschrijving 'dagleidinggevenden' op de vergunning onwenselijk Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Tweede Kamer antwoord gegeven op de aan hem op 9 december 2021 gestelde vragen inzake Tabaks- en alcoholontmoediging. Hij gaat onder meer in op de wenselijkheid in de Alcoholwet op te nemen dat dagleidinggevenden/beheerders van bepaalde categorieën vergunningplichtige bedrijven niet meer op het aanhangsel bij de vergunning vermeld hoeven te worden (en dus ook niet meer gescreend hoeven worden).

Uit zijn reactie op de vragen van de Kamerfracties blijkt dat hij het eens is met de gemeenten die in het onderzoek naar dit voorstel aangaven van oordeel te zijn dat het schrappen van de verplichte bijschrijving van dagleidinggevenden/beheerders op het aanhangsel bij de vergunning onwenselijk is. De staatssecretaris motiveert zijn standpunt door te stellen dat er signalen zijn dat ondermijning plaats kan vinden binnen horecabedrijven.

Van Ooijen licht ook toe waarom deze bijschrijving in de wet is opgenomen. "Met deze bijschrijving is immers geregeld dat er in een horecagelegenheid of slijterij altijd minimaal één persoon aanwezig is die van onbesproken levensgedrag is en getoetst is op zijn of haar strafrechtelijk verleden. Daarnaast kan deze persoon overig personeel en klanten op normen en waarden aanspreken, overlast voorkomen, de zaak sluiten als het sluitingstijd is en beslissen om dronken bezoekers geen alcoholhoudende dranken meer te verstrekken. Gelet op het belang voor de volksgezondheid dient een schadelijk product als alcohol immers op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving te worden verstrekt. Dit is de reden dat de dagleidinggevende/beheerder op de vergunning dient te zijn bijgeschreven."

Op basis van de suggesties uit het onderzoek zal Van Ooijen nu samen met de minister van Justitie en Veiligheid bezien in hoeverre het schrappen van de verplichte bijschrijving van de dagleidinggevenden/beheerders van uitsluitend slijtersbedrijven juridisch onderbouwd kan worden. Van Ooijen zal de Kamer voor het zomerreces hierover nader informeren.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws