NL EN
DONEER NU!

Overgangsregeling examen DHW vervalt in najaar

1 juli 2014

Overgangsregeling examen DHW vervalt in najaar In de Regeling Toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet is een overgangsjaar opgenomen voor het behalen van het DHW-examen. De regeling komt dit najaar te vervallen. Dit betekent dat alleen gediplomeerde DHW-toezichthouders vanaf dat moment toezicht kunnen houden op de DHW.

Bron: handhavingdhw.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl